Как да разбера, че водата в дома ми е безопасна за пиене? Какъв тип здравословни проблеми могат да бъдат свързани с качеството на водата?

Замърсителите във водата ни могат да доведат до здравословни проблеми, включително стомашно-чревни заболявания, репродуктивни проблеми и неврологични разстройства. Кърмачетата, малките деца, бременните жени, възрастните хора и хората с отслабена имунна система може да са изложени на повишен риск от разболяване след пиене на заразена вода.

Най-сигурният начин е да направите анализ на водата в акредитирана лаборатория.

Как микробите и химикалите попадат в питейната ми вода?

Може да има много източници на замърсяване на нашите водни системи. Най-често срещаните източници на замърсители включват:
– Естествени химикали и минерали (напр. арсен, радон, уран);
– Местни практики за използване на земята (напр. торове, пестициди, добитък, методи за хранене на животни);
– Производствени процеси;
– Неправилно функциониращи системи за пречистване на отпадъчни води (напр. Близки септични системи).
Държавата регулира много замърсители, които представляват известни рискове за човешкото здраве. ВиК гарантира, че водата от преносната мрежа отговаря на определени стандарти, но не и водата от извори и кладенци, които се използват за селскостопански и битови нужди.

Как да филтрирам вода

Как да филтрирам водата в дома си, ако съм загрижен за качеството ѝ?

Различните водни филтри имат различни функции. Някои могат да направят вкуса на водата по-добър, докато други могат да премахнат вредните химикали или микроби.

Има много различни възможности за пречистване на води от собствен водоизточник (кладенец). Но нито един вид обработка няма да ви предпази изцяло от всички проблеми. Много собственици на кладенци използват домашно пречиствателно устройство за:
– Отстраняване на специфичните замърсители;
– Допълнителни предпазни мерки, тъй като член на домакинството има слаба имунна система;
– Подобряване вкуса на питейната вода.

Домакинските системи за пречистване на вода се състоят от две категории: за локална точка на ползване и за цялостно пречистване на входящата вода. Системите за цялостно пречистване обикновено се инсталират след водомера и обработват цялата вода, влизаща в жилището. Системите с локална точка на ползване, обработват водата само на едно място, като мивка за кухня или баня, с монтирана допълнителна питейна чешма (кран) до главната такава.

Най-често срещаните видове битови системи за пречистване на вода се състоят от:
– Филтриращи системи. Водният филтър е устройство, което премахва примесите от водата чрез физическа бариера, химичен и / или биологичен процес.
– Омекотители за вода. Омекотителят за вода намалява твърдостта на водата. Омекотителят за вода обикновено използва йонообменни смоли, за да премахне калциевите и магнезиевите йони, йоните, които съставят „твърдост на водата“.
– Дезинфекция. Дезинфекцията е физически или химичен процес, при който патогенните микроорганизми се дезактивират или убиват. Примери за химически дезинфектанти са хлор, хлорен диоксид и озон. Примерите за физически дезинфектанти включват ултравиолетова светлина, която е надежден, безопасен и екологичен метод за стерилизация.

За да определите най-добрия вариант за пречистване на вода – свържете се с нас за консултация.