Пречистване на питейна вода с UV лъчение

Дезинфекция на вода с UV лампи е все по-популярен метод за пречистване и в домашни условия. Ултравиолетовите (UV) лъчи са част от светлината, която идва от слънцето. UV спектърът е с по-висока честота от видимата светлина и по-ниска честота в сравнение с рентгеновите лъчи. Като метод за обработка на водата, УВ лъчението е ефективен дезинфектант поради силната си бактерицидна способност.
УВ дезинфекцията се използва в продължение на много години във фармацевтичната, козметичната, хранително-вкусовата промишленост и електронната индустрия в Европа и САЩ.

Принципи на UV дезинфекцията – Пречистване на домашни води

За UV дезинфекция на питейна вода за едно домакинство, лампите и системите с ниско налягане са напълно подходящи и дори предпочитани пред лампи и системи със средно налягане. Това е така, защото те работят с по-ниска мощност, по-ниска температура и по-ниски разходи, като същевременно са много ефективни при дезинфекция на достатъчно вода за ежедневна употреба в домакинството.
За типичната ултравиолетова система приблизително 95 процента от лъчението преминава през ръкава на лампата. Водата тече като тънък филм над нея. UV лъчението засяга микроорганизмите, като променя ДНК в клетките и възпрепятства репродукцията. UV обработката не премахва организмите от водата, а просто ги деактивира. Ефективността на този процес е свързана с времето на експозиция и интензивността на лампата, както и общите параметри за качеството на водата.

Използвано самостоятелно, UV лъчението не подобрява вкуса, миризмата или чистотата на водата.

Разтворените органични вещества, като например естествени органични вещества, някои неорганични разтворени вещества, като желязо, сулфити и нитрити, и суспендирани вещества (частици или мътност) могат да абсорбират UV радиацията или да предпазят микробите от нея, което води до по-ниски доставено UV лъчение и намалена микробна дезинфекция.
Необходимо е да се извърши префилтрация на утайката или филтриране с активен въглен, преди водата да премине през устройството. Твърдите частици, цветът и мътността влияят върху предаването на светлината към микроорганизмите и трябва да бъдат отстранени за успешна дезинфекция.
УВ лампата често е последното устройство в обработката на водата – след обратна осмоза, омекотяване на водата или филтриране.
Корпусът на УВ системата трябва да е от неръждаема стомана, за да предпази всички електронни части от корозия.

Третирането с UV на вода:

1. UV дезинфекцията не добавя химикали към водата.
2. UV е ефективен срещу бактерии и вируси; и може да бъде ефективен срещу Giardia lamblia или Cryptosporidium, ако системата отговаря на тези изисквания за дезинфекция. .
3. Редовната поддръжка и смяната на лампите са от съществено значение.

Препоръчителен стъпки за обработка на вода:

1. Получете информация и анализ за Вашия източник на вода.
2. Тествайте водата си – поне веднъж годишно в акредитирана лаборатория, ако използвате Ваш водоизточник.
3. Определете кои проблеми са свързани с недостатъци на инфраструктурата, ако има такива. Направете необходимите ремонти и подобрения в системата.

За постигане на оптимално качеството на водата, която консумирате или използвате в различни производства – изпратете запитване и се консултирайте с наш специалист.

УВ лампи за дезинфекция на вода

Разгледай продукти с UV