Политиката за поверителност и общи условия

Нашият сайт ползва следната идентификационна информация с цел коректно генериране на кода и правилна визуализация:

IP адреси
Сайтът проверява IP адрес на достъпващият сайта с цел защита от недобросъвестно потребление и хакерски атаки.
Тази информация не се обвързва с идентифицируем по смисъла чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни субект.

Браузър, езикови настройки, крайно устройство
Сайтът Ви проверява езиковите настройки, типа на крайното устройство и операционната система при достъпване,
като целите на тази проверка са правилна визуализация.
Тази информация не се ползва за маркетингови или статистически цели

Посетени страници в сайта
Сайтът Ви отчита информация за посещенията в страниците му.
Тази информация се ползва за отчитане ефективността на информацията и ползваемостта на сайта.
Тази информация не може еднозначно да се обвърже със субект на данни- краен потребител.

Референции
Сайтът събира информация за рефенциите, а именно кой е препращащият сайт.
Сайт по смисъла на горното може да бъде всеки публичен достъпен през http/https протокол домейн, вкл. google и facebook.
Тази информация се използва за целите на Наши търговски взаимоотношения като рекламодател с рекламоносител (друг сайт) и няма общо с маркетингови активности към крайни потребители.

Бисквитки
Сайтът ни ползва бисквитки.
Стандартните форми за Контакт не събират високорискови лични данни.
Нашият сайт няма да продава или споделя информация, разкриваща чужда самоличност на трети страни, освен, ако е налице юридически непреодолима причина.

Търговските взаимоотношения между фирми са обект на Закона за задълженията и договорите и НЕ са предмет на регулация от Комисията за защита на личните данни и Комисисия за защита на потребителите.
Кристал Блу ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите условия и политика, като измененията влизат незабавно в сила и стават задължителни за клиента от момента на публикуването им на страницата ни.
Обявените цени са в български лева с включен ДДС, като Кристал Блу ЕООД си запазва правото да променя цените по всяко време, без допълнително уведомление.
Стойността за доставка е за сметка на купувача, освен ако изрично не е договорено друго при потвърждаване на дадена оферта.
Посещавайки и ползвайки уеб сайта www.crystalblue.bg на фирма Кристал Блу, Вие се съгласявате с политиката ни.