Противопожарни помпени системи EN12845, автоматизирани

Противопожарни помпени станции за спринклерни инсталации

Хидранти и пожарни касети

Противопожарните помпени системи

Противопожарни помпени системи EN12845; помпени групи – автоматичните пожарогасителни помпени системи са от най-ефективните методи за борба и контрол на огъня в сгради. Противопожарните помпени системи за спринклерни инсталации по стандарт EN 12845 са с висока надеждност и ефективност.
Предлаганите от нас Противопожарните помпени системи по EN 12845 са с доказал се над 25 годишен опит. Експертният екип от инженери в проектирането работи в тясно сътрудничество с нашия производствен отдел.
В зависимост от спецификата на приложение доставяме различни типове автоматични пожарогасителни инсталации. Автоматизираните противопожарни помпени системи са ефективни за безопасността на хора и стоки, в хотели, складове, производствени сгради, болници, административни сгради, жилищни сгради и други обекти.
Противопожарните помпени системи на Кристал Блу ЕООД се предоставят като компактни цялостни изделия, разположени на основна рама снабдена с антивибрационни подложки. Доставени напълно готови за работа. Необходимо е единствено подвързване към тръбната мрежа и захранване с електричество на автоматичния контролен панел.
При запитване могат да бъдат доставени и противопожарни системи с над описаните параметри и стандарти.

Обекти с наши Противопожарните помпени системи по стандарт EN 12845
за спринклерни инсталации, хидранти и пожарни касети:

Софарма АД – складове, София;
Технополис България ЕАД – складови бази, Елин Пелин;
Praktiker верига хипермаркети – търговски обекти в Пловдив, Ямбол, Велико Търново, Враца, Шумен, Пазарджик;
DM drogerie markt – складова база, София;
Джи И Фармасютикълс – фармацевтичен завод, Ботевград;
К и М Стил ЕООД – складови бази, София;
Индустриален холдинг България АД – Илиянци складови бази, София;
Теклас България ЕАД – завод за авточасти, Кърджали;
Schneider Electric България ЕООД – завод за електроника, Пловдив;
Гебрюдер Вайс ЕООД – транспорт и логистика, Елин Пелин;
Шише джам /Тракия глас България ЕАД – завод за обработка и производство на стъкло, Търговище;
Ойрошпет АД – транспорт, спедиция и логистика, база Русе;
ЕМА ООД – внос и дистрибуция на хартия, база София;
Карго-партнер ЕООД – Логистичен хъб Балкани, София;
Логистичен парк Рожен – бизнес парк, София;
Ирим ЕООД – мебелна компания, Русе;
ЗММ АД – складови бази, София;
Холсим (България) АД – циментови заводи, Бели извор
и много други.

Противопожарните помпени системи в съответствие със стандарт EN 12845 се асемблират като включват:

– Присъединителните размери проектирани за ниски скорости на засмукване при зададен дебит.
– Ексцентрична конусна връзка с подходящ ъгъл на засмукване за минимално влияние на кавитационни процеси.
– Самостоятелни, напълно автоматизирани електротабла за всяка помпена единица.
– Дизеловата помпа захранваща се едновременно от два до четири акумулатора.
– Конусни преходи на нагнетателната част за намаляване загубите от триене.
– Нетна, положителна смукателна височина в края на кривата (NPSH) 16.
– Стартиране на дизеловия двигател от шест автоматични, последователни опита и превключване на акумулатор.
– Комплект резервни части за сервиз на дизелов двигател (при поискване в заданието, или при необходимост).
– Подържаща (Jockey) помпа, за да се избегне неоправданата работата на основните помпи.
– Подходящ капацитет на резевоара за гориво (за 6 часа работа).
– Дизелова помпа захранвана едновременно от два акумулатора.
– Тестови дебитомер за рутинни проверки.
– Сигнализация за различните състояния на системата.
– Лесен контрол и измерване на дебита.
– Датчици и/или измервателни устройства заложени на основни точки на помпения двигател.
– Тест за проверка на сигналните лампи.

Противопожарните системи са напълно готови за работа. Необходимо е единствено да се присъединят към тръбната мрежа и захранване с електричество на автоматичния контролен панел.

Всяка система по стандарт БДС EN 12845 е с тест дебитомер изискуем по нормата.

    Препоръки от наши клиенти: