RO Reverse Osmosis

Reverse Osmosis

Системи за обратна осмоза за промишлени приложения

Пречистване на вода за индустриите.

Системите с обратна осмоза (RO) за обработка на вода имат широко приложение в хранителната промишленост, химически заводи, фармацевтични компании, автомобилна промишленост и много други.
Успехът на системите за обратна осмоза се дължи на отличното качество на материалите и отделните елементи, правилната предварителна обработка спрямо качеството на необработената вода, и от обработката след стадия на обратна осмоза.
Системите за обратна осмоза TW и BW са усъвършенствани съоръжения за пречистване на вода за промишлени нужди и професионални приложения. Те са точното решение, когато се изисква високо качество, здравина, нисък разход на енергия, висока производителност и дълготрайна употреба.
Всеки елемент от системата се адаптира взависимост от приложението, и химичния състав на входящата вода.
Всички системи имат електронен контрол за автоматично изплакване, автоматично почистване и дезинфекция на системата, аларма за намален дебит или неподходящо качество водата на изхода, електронен обмен на информация със системите за предварителна обработка.
Системите за обратна осмоза на водата имат широко приложение и при обработката на солена
вода, деминарализация и обезсоляване на морска вода, като доставя сладка питейна вода.

За цени и оферти за професионални съоръжения за обработка на вода – не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти.

Системи за обратна осмоза

Всички компоненти са асемблирани така, че да има по-малко тръбни разводки и излишни
елементи, което води до:
– Малък обем на системата
– Mинимална вероятност за течове
– Лесна поддръжка
– Лесно почистване
– Практична композиция

Системите за обратна осмоза взависимост от приложението осигуряват цялостен процес на обработка, където спрямо целите за използване на водата, oбхващат –
Предварителна обработка:
– Хлориране;
– Филтриране с многопластови филтри;
– Филтриране с филтри с активен въглен;
– Омекотяване;
– Обезжелезяване;
– Химична обработка.
Последваща обработка:
– Дегазификационни кули;
– Дейонизиране чрез йонообменни смоли;
– Стерилизация чрез облъчване UV;
– Абсолютна филтрация (sub-micronic).

    Подобни продукти

    Системи за битова обратна осмоза

    Битова обратна осмоза
    Виж повече