Потопяеми дренажни помпи за дрениране и отводняване на мазета, изби, в домакинства, индустриални сгради, бизнес и административни обекти, пътно-транспортни съоражения, отводняване на дъждовни води, помпи за канални води и др.

Дренажни помпи, потопяеми кални помпи

Дренажните помпи се използват за бързо източване или изпомпване на големи количества вода от едно място към друго. Както и за източване на ями, строителни съоръжения, подлези, канавки, както и за дрениране на мазета и дворове, при които има риск от наводнения.
Помпите могат да изпомпват вода при различни работни условия.
Дренажните помпи са произведени по високи стандарти в Европа от нашите партньори FORAS – Италия.
Потопяемите помпи са с широко приложение в бита и промишлеността.

Предлагаме специализирани помпи за дрениране и транспорт/прехвърляне на замърсени течности в пречиствателни станции, т.нар. канални помпи.

Каналните помпи с режещ механизъм се инсталират на места, където не е възможно да се ограничи текстилния и неразтворимия отпадък (като мокри кърпи, използвани санитарни материали, изкуствени влакна и др.). Или има бавноразтворима органична маса, която трябва да бъде раздробена преди изпомпване.

За актуални цени и оферти за помпени групи, можете свържете се с нас на посочените телефони или e-mail.

Помпи за отводняване

Дренажни помпи за отводняване

Изключително лесна за употреба и свързване дренажна помпа. Помпата осигурява надеждно дрениране
в битови условия. Подходяща за отводняване на изби, отводняване на мазета, гаражи; изключително подходяща за изпомпване на дъждовна вода.

Виж повече

Помпи за отпадни води

Помпа за отпадни води

Потопяеми дренажни помпи, богат избор на различни модели водни помпи за бита и промишлеността. Дренажни помпи за изпомпване на замърсени води и течности с неразтворени твърди частици, подходяща за обществени и битови приложения..

Виж повече

Потопяеми канални помпи

Потопяеми канални помпи

Помпи за изпомпване на замърсени води и течности с разтворени твърди частици. Подходящи както за обществени места и промишлени нужди, така и за битови приложения.

Виж повече

Потопяеми помпи с нож

Канална помпа с нож

Центробежни, дренажни помпи с режещ механизъм. Той позволява на канализационните помпи да изпомпват замърсени води съдържащи текстил и други неразтворими материали.

Виж повече